Voter


# Pseudo Votes
#1  YakazuKensei246 votes
#2  UzH_Draxx45219 votes
#3  OxitocYT195 votes
#4  Badix173 votes
#5  WayKi169 votes
#6  xXDG39Xx162 votes
#7  Gratimalyo155 votes
#8  Showtine146 votes
#9  GabyBlock138 votes
#10  EL_Bejita130 votes
#11  _hugo_129 votes
#12  k_atsu127 votes
#13  natieu111 votes
#14  tronche_2_cake102 votes
#15  Twixx_RusherPro99 votes
# Récompense Probabilité
#1 Clé de vote 100%